Kullanım Şartları

Published on 4 June, 2022 | 5,384 views | 24 minutes read

1-TARAFLAR

1-“biri.link” bu sözleşmede hizmet veren olarak anılacaktır.

2-Üye olan-Kullanıcı (Bu sözleşmede hizmet alan veya “Üye” olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşme, biri.link ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2-TANIMLAR

Site: www.biri.link adresinde yayın yapan internet sitesini.

Üye: www.biri.link adresinde yer alan formu doldurmuş, "Sitenin Şartlar ve Koşullar ve Gizlilik Politikası bölümünü okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Hesap Oluştur” , "Google ile Giriş Yap" veya "Discord ile Giriş Yap" butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Üye profili: www.biri.link adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen içeriklerden oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen herkese açık linkler ve üyeye özel panel.

Linkler: Üye tarafından oluşturulan web sayfaları, projeler, QR kodlar veya kısa linkler.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye olan kişi bu sözleşmede yazan tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan etmiş olur. Yeni üye olurken üyelik bilgilerinin altında yer alan üyelik butonunun işaretlenmesi bu sözleşmede yer alan tüm kural ve şartların üye tarafından kabul edildiği anlamını taşır.

4-ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 biri.link platformu 18 yaşından büyüklere hizmet vermek içindir. Üye olan kişi bu kriterlerde olduğunu taahhüt eder. Bu koşullara uygun olmadığı tespit edilen üyelerin üyelikleri hizmet veren taraf tarafından iptal edilir. Hizmet alan paralı üye olsa bile bu durumda bir hak talep edemez.

4.2 Hizmet alanlar biri.link sitesinde sadece link oluşturma amacıyla bulunurlar. Hiçbir üye site içinde bulunan kimseye hakaret, küfür, şiddet, tehdit, cinsellik içeren mesajlar gönderemez ve linkler paylaşamaz.

4.3 Profillerde ve linklerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin, örgütün vb. propagandası veya karalaması yapılamaz. Profiller ve linkler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi içeremez.

4.4 Biri.link’a üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Biri.link’a üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Biri.link verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Biri.link sorumlu değildir. Bu e-mail adreslerinden yapılan tüm yazışmaları üyenin kendininin yaptığı kabul edilir. Üye bu yazışmaların kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını hiçbir zaman iddia edemez, bununla ilgili bir hak talebinde bulunamaz. Bu mail adresinden yapılacak tüm yazışmaların sonunda oluşabilecek hata ve zararlardan üye peşinen sorumludur.

4.5 biri.link’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple üyeler biri.link’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.6 Üyelerin, site aracılığıyla biri.link tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan biri.link’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üyeler, rumuz ve şifrelerini, üyelik haklarını başka kişilere devredemez rumuz ve şifrelerini başka kişilere kullandıran hizmet alanlar oluşabilecek tüm olumsuz durumlardan sorumlulukları da peşinen kabul etmiş olurlar.

4.7 Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Biri.link, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.8 Üyeler, biri.link’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı biri.link doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

4.9 Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları iletişim mesajlaşmaları da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. İşbu sebeple biri.link’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.10 Biri.link link merkezinde bulunan toplam link sayısı ilgili sayfada belirtilen limitleri aşıyor ise, üyelerin linkleri en eski tarihli olandan başlayarak silinebilir. Sisteme 90 gün boyunca hiç giriş yapmayan temel üyelerin hesapları silinir. Üye bu hususu peşinen kabul eder.

4.11 Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda biri.link’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, biri.link’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.12 Üye, istediği zaman Hesap > Hesap Ayarları bölümünde bulunan “Hesabımı Sil” linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Ne var ki, pro üyeliklerde üyelik iptal edilse dahi üyelik bedeli iade edilmez. Kendi isteği ile pro üyelik süresinden önce üyeliğini iptal ettirenlere herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağı gibi kurallara uymadığı için biri.link tarafından üyeliği iptal edilen üyelere de kesinlikle bir para iadesi yapılması söz konusu değildir. Üyeliği iptal olan üyeler aynı rumuz ve şifreler ile siteye yeniden üye olamaz giriş yapamaz. Yeni üyelikte pro üyelik için gerekli ödemeleri yeniden yapmaları gerekir. Üyeliği iptal edilen üyelerin site içerisinde sunulan hediye paketi hakları veya öncelikli ol üyelikleri de varsa bu haklarını da kaybederler. Biri.link hangi durumlarda üyeliklerin iptaline kendisi karar verir. Bunun sebebini üyeye açıklamak zorunda değildir. (Bu durum genellikle üyelerin kurallara uymamasından kaynaklansa da üyenin profil bilgilerinin tamamının ya da bir kısmının yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda da geçerli olur .)

4.13 Biri.link adresine her gerçek kişi 1 “rumuz” ile üye olur. Bu rumuz altında yapılacak tüm işlemlerden hizmet alan gerçek kişiliği ile sorumlu olur. Hizmet veren bir rumuzu yalnızca bir üyeye kullandırır.

Aynı rumuzla birden fazla kişi biri.link sitesine üye olamaz. Üye olanlar rumuz ve şifre bilgilerini korumak ve gizli tutmakla yükümlüdür. Başkaları tarafından bir üyeye ait rumuz ve şifre ile site içine girip çeşitli kusurlu davranışlarda bulunursa sorumluluk rumuz ve şifrenin gerçek sahibine aittir.

4.14 biri.link a üye olduğunuzda oluşturulan linkler herkese açıktır. Burada paylaşılan özel bilgilerden dolayı oluşabilecek olumsuz durumlarda sorumluluk üyeye aittir.

4.15 biri.link a üye olurken veya daha sonra yüklenilen fotoğrafların sorumluluğu tamamı ile üyeye aittir. Başkalarına ait veya uygunsuz resimlerin yüklenilmesinin tespiti durumunda hizmet veren hizmet alanın üyeliğini iptal edebilir ya da kısıtlayabilir.

4.16 Hizmet alanlar biri.link sitesinde sadece link oluşturmak amacıyla bulunurlar. Hiçbir üye site üzerinde hakaret, küfür, şiddet, tehdit, cinsellik içeren linkler paylaşamaz.

TCK da suç veya kusur sayılan hiçbir davranışta bulunamaz. Bu gibi durumlarda yasal sorumluluk tamamen üyeye aittir. Hizmet veren bu gibi durumlarda üyenin üyeliğini iptal eder ve aynı kişi farklı rumuz ve bilgilerle de olsa bir daha sisteme üye olamaz.

4.17 Hizmet alan yalnızca link oluşturmak amacıyla biri.link sitesine üye olduğunu taahhüt eder. Hizmet veren amacı dışında biri.link sitesini kullanan üyelerin üyeliklerini uyarı yapmaksızın iptal edebilir veya hizmet alımını kısıtlayabilir. Hizmet alan bu gibi durumlarda hiçbir hak ve alacak talep edemez.

5-BİRİ.LİNK’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Biri.link, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyelerde dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Biri.link bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Biri.link’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Biri.link tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Biri.link tarafından yapabilir. Biri.link tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

5.2 Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Biri.link’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 Biri.link, sitede yer alan üye bilgilerini, üye ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Site’ye üye olma aşamasında kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan eden kutucuğu işaretleyerek işbu Sözleşme’de ve Site’ye üye olurken Biri.link ile paylaştığı kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5.4 Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak Biri.link’a üye olurken vermiş olduğu e-mail bilgileri üzerinden kendisi ile Biri.link, tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere Sözleşme’de belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin vermektedir.

5.5 Biri.link’a, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve kanunlar tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan linkleri, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Biri.link’a bu link ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Biri.link’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Biri.link’un maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

5.6 Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Biri.link’a sorumlu tutulamaz

5.7 Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Biri.link’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.8 Hizmet alanlar tarafından yüklenilen ve hizmet verence onaylanmış resimler hizmet veren tarafından sitenin her yerinde kullanılabilir. Hizmet verence yapılacak tüm platformdaki reklamlarda bu resimler üyeden izin alınmaksızın kullanılabilir. Bu durum sadece üyenin hizmet verene yazılı uyarı yapması ile sonlandırılabilir.

ÜYELİK VE VERİLECEK HİZMETLER

Biri.link (hizmet veren) üyelikleri iki şekilde düzenlemiştir.

1-TEMEL ÜYELİK ( Kısıtlanmış Üyelik )

A- Temel üyelik, hizmet alan üyelik ile ilgili tüm giriş bilgilerini eksiksiz doldurması ve hizmet veren tarafından bu bilgilerin kabul edilmesi ile başlar.

Hizmet alanın üye olurken vereceği bilgiler hizmet verence doğru kabul edilir. Hizmet alan üye olurken doğru ve aktif bir e-posta adresi vermek zorundadır. Hizmet veren tüm yazışmalarını üyenin verdiği e-posta adresinden yapar. Yanlış veya eksik verilen e-posta adresinden dolayı doğacak tüm kusur ve sorumluluklardan hizmet alan sorumludur.

B- Temel Üyelik kısıtlı hizmetleri kapsar. Temel üyeler hizmet veren tarafından sunulan hizmetlerden kısıtlı olarak yararlanabilir.

Hizmet veren tarafından başkaca şartlar belirlenmedikçe temel üyeler başka bir hizmet talep edemezler.

2-PRO ÜYELİK ( Kısıtlanmamış Üyelik ) Pro üyelik hizmet veren tarafından temel üyelerin belirli ödemeleri yapmaları koşuluyla üyeliklerinde var olan kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Hizmet veren tarafından pro üyeliği onaylanan üyeler temel üyelerin tüm haklarına sahip olup ayrıca site içerisinde yeni haklara sahip olurlar. Pro üyeler, üyeliklerini iptal ettirdikleri takdirde bu üyelik ile ilgili tüm haklarını kaybederler. Üyelik bilgileri tüm sistemden silinir ve aynı rumuzla sisteme yeniden üye olamaz giriş yapamazlar.

Pro üyeler, biri.link un belirlediği kuralların dışına çıkarsa (linklerinde küfür, hakaret, tehdit, cinsellik gibi unsurlara yer verirse, siteyi link oluşturma amacının dışında kullanmaya kalkarsa, gerçeğe aykırı bilgiler ve resimler paylaşırsa…) Pro üyelikleri iptal edilir. Pro üyelik süreleri olsa bile üyeliği iptal edilen kişiler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.

Pro üyelik belli ödemeler karşılığı (aylık, bir yıllık) belirli sürelerde tanımlanır ve geçerli olur. Pro üyeliğin sonunda hizmet alan Pro üyeliğini yenilemezse temel üye olarak hizmet almaya devam eder.

Pro üye hakkını kazanan bir üye herhangi bir sebeple sistemden çıkmak isterse “Pro üyeliğini” kesinlikle başkalarına devredemez kullandıramaz.

Pro üyelere satın aldıkları üyelik paketi kadar hizmet verence fatura kesilir ve üyenin bildirdiği adrese gönderilir. Adres bilgilerini paylaşmayan üyelere hizmet verence fatura gönderme zorunluluğu yoktur.

DİĞER BÖLÜMLER VE GÜVENLİK

- Kredi kartı ödemeleri Shopier ödeme sistemi ile yapıldığı için üyenin kredi kartı bilgileri sistemimizde saklanmaz. Kredi kartı ile ilgili yaşanabilecek problemler Shopier ile üye arasında olmaktadır. Bu tip problemlerden biri.link sorumlu tutulamaz.

- Üye göndereceği e-postalarda  kredi kartı bilgilerini asla paylaşmamalıdır. E-postalarda yer alan bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülme olasılığı bulunmaktadır. Biri.link bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

- Üyenin kendi ihmali veya kusurlu davranışlarından biri.link sorumlu tutulamaz.

- Hizmet veren üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Hizmet veren üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip etme hakkına sahiptir. Ancak buna zorunlu tutulamaz. Üyeler arasındaki ilişki ve anlaşmazlıklar üyelerin kendi sorumluluğu altındadır.

Bir üyenin verdiği bilgiler hatalı ya da yanıltıcı olabilir. Bu durumda sorumluluk iletişimde bulunan kişilere aittir. Hizmet verenin bu durumdan sorumluluğu doğmaz.

- Biri.link üyelerinin şikâyette bulunduğu üyelerin üyelikleri değerlendirme sonucu iptal edilebilir. Biri.link şikâyet eden üyeleri gizli tutmak nedeni ile ispatta bulunmak zorunda değildir. Hizmet veren, üyelikleri iptal edilen veya kapatılan üyelikler ile ilgili sorumlu tutulamaz.

- Hizmet alan bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın hakkını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları ve ya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren konulardan uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım yada başka bir konuyu sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın postalayamaz ya da iletemez.

- Biri.link sitesi sadece bireylerin kişisel kullanımına açıktır ve hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz. Üyeler ticari amaç taşıyan ya da reklam amaçlı hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz, iletemez.

- Biri.link link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir.

- Biri.link da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren veya içermeyen tablo gibi bütün materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak her türlü platformda yayınlamak ve ya pazarlamak kesinlikle yasaktır.

- Teknik aksaklıklardan dolayı biri.link da hata ya da kesinti olabilir. Hizmet veren hizmetin bu şekilde kesilmesinden sorumlu değildir. Biri.link telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindeki tıkanıklık, üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan sorumlu değildir.

- Hizmet veren üyeler ve üyeler arasındaki iletişim ile ilgili herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, işlem veya iletişimde gecikme ya da iletişim ağı başarısızlığından sorumlu değildir.

- Biri.linkda ki bir kullanıcı, başka bir kullanıcının interaktif alanlarını istediği gibi kullanmasını engelleyemez.

- Üye bu sözleşmenin ihlali durumunda meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve suçlamalardan doğabilecek olan zararların karşılığında hizmet verenin kendisini ve temsilciliklerini ve çalışanlarını hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. Hizmet verenin, hizmet alanın kusurlu davranışlarından dolayı oluşabilecek zararları hizmet alan tarafından karşılanacaktır. Üye bunu taahhüt eder.

-Hizmet veren gerek gördüğü takdirde üyelik şartlarını yeniden düzenleyebilir, değiştirebilir, kaldırabilir ve ya kısmen iptal edebilir. Üyelerin bu durumdan talep edebileceği bir hak yoktur.

- Üyelik formunda yer alan üyelik sözleşmesini okudum kabul ediyorum kutucuğunun işaretlenmesi yukarıdaki tüm şartların olduğu gibi kabul edilmiş olması anlamına gelir. Anlaşmazlıklar halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. SINIRLI SORUMLULUK

Biri.link üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap oldukları 3.kişilerin,bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Üye, biri.link’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde biri.link’a tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.2 Üye, biri.link’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) biri.link tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

7.3 Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Biri.link’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Biri.link’a aittir. Üyeler, Biri.link’un hizmetlerini ve Biri.link’a ait telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Biri.link’a hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Biri.link’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Biri.link’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.4 Biri.link’un telif haklarına tabi çalışmaları, Biri.link’un ticari markaları, Biri.link ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Biri.link işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Biri.link için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Biri.link’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Biri.link’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde T:C Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.Üyeliği iptal olan üyeler (kendi isteği veya biri.link’ca) üyeliklerinin iptalinden önceki tüm kusurlu davranış, yazışmala ve diğer üyelere verdikleri zararlardan veya diğer üyelerin şikayete konu olacak mağduriyetlerinden sorumlulukları devam eder.

b. Pro üyeliklerin süresinin sona ermesi ile üyelerin temel üyelikleri devam edecektir.

c. Biri.link, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Biri.link’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

d. Üyelerin, sisteme en son giriş zamanları 90 günden fazla ise sistemdeki hesapları sistem tarafından güvenlik amaçlı otomatik olarak silinecektir. Silinen hesaplar kalıcı olarak silinecek ve depolanmayacaktır. Geri döndürülemez olacaktır.

www.biri.link un siteye üye olan üyelerin üyeliklerini dondurmadıkları veya kalıcı olarak silmedıklerı surece herzaman üyeliklerini aktif tutma ,site içerisinde ön plana çıkarma ,arka sıralara atma ,öncelikli üye yaparak sitede ilk sıralarda gösterme hakkı herzaman için vardır.

Bu durum ancak uyenın uyeliğini dondurması ,kalıcı olarak silmesı veya siteye yazılı olarak başvurması ile sonlandırılabılır.

Siteye üyelerce yüklenmiş ve silinmemiş resimler www.biri.link tarafından gerek site içerisinde her yerde gerek se www.biri.link un facebook,instagram,twitter gibi sosyal medya hesaplarında veya bağlı alt hesaplarda reklam amaçlı olarak her zaman kullanılabilir. üye bunun için siteden hiçbir hak talep edemez.

Ancak üyenin başvurusu üzerine bu durum sonlandırılabılır. www.biri.link site üyelerinden gerek erkek üyelerin gerek bayan üyelerin profıllerını ve resımlerını istediği sırada diğer üyelere gösterme hakkına sahiptir.Kendi resmının başka bir uye tarafından kullanıldığını iddia eden biri bu durumu kanıtlamak zorundadır.

Durum kanıtlandığında gereğini yapmak sitenin öncelikli görevidir. www.biri.link site içerisinde sunulan ücretli hizmet paketlerini dilediği üyeye dilediği sürece ücretsiz verme hakkına sahiptir.ücretini vererek bu paketlerı alan uyelerın sıte kurallarına uymamaları durumunda www.biri.link bu paketlerı üyeye herhangı bır uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir.

Siteye üyeler tarafındandan yüklenen ve silinmeyen resimlerin www.biri.link ca reklam amaçlı site içerisinde veya başka mecralarda kullanılmasından dolayı hiçbir üye telif ücreti talebinde bulunamaz bu durmu dava konusu yapamaz.Böyle bir durumda üye siteye başvurarak sadece resmının kullanılmasının sonlandırılmasını isteyebilir.

Orjinal metin Türkçe olarak görüntülenmektedir. Farklı dillerdeki kullanıcılar içinde Türkçe sözleşme geçerlidir

Original text is displayed in Turkish. Turkish contract is valid for users in different languages.

Last updated on: 17 June, 2022